5 de maig de 2016

Software ètic

Fem software, sí, però també volem canviar el món i millorar la vida de les persones. Tot i ser defensors del decreixement, creiem que té sentit ajuntar software i persones, volem que la nostra feina ajudi a fer un món millor per a la gent. Els nostres valors son forts i clars, volem ajudar les persones a ser més felices, amb respecte per la natura i amb compartició de coneixement.

Considerem software ètic aquell que pugui ajudar a les persones en algun dels àmbits social, ambiental, cultural o educatiu. Si ajuda a les persones, al seu desenvolupament lliure, a la natura… serà software ètic.

Persones