5 de maig de 2016

Empremta ecològica

Si realment fossim respectuosos amb el medi ambient, no podriem portar la vida que portem, però hem d’intentar que com a mínim, la nostra emprenta ecològica sigui la menor possible. Cal racionalitzar el nostre consum de recursos i per això cal un canvi de model de consum energètic.

El nostre consum d’energia prové de fonts d’energia renovable i portem un càlcul de les emissions de CO2 i la despesa energètica del teu projecte. Plantarem un arbre per cada projecte realitzat, a més de comptabilitzar i compensar el CO2 del nostre dia a dia.

L’empremta ecològica per al funcionament de webcoop que hem calculat és de:

  • 503 kep/any d’energia
  • 104 Hm3/any d’aigua
  • 109 Kg/any de residus
  • 3 arbres/any

Arbres